Utvikle ansatte gjennom læring på nett

Med enkel tilgang til opplæring, kan vi lære mer. Enten du ønsker å lære noe nytt eller du ønsker å skape opplæringsmuligheter for andre, kan du finne muligheter her.


Finn ut mer


Profesjonell utvikling

Systematisk oppdatering og strukturert kunnskapsutvikling bidrar til økt profesjonalitet. 


Mer informasjon


Offentlige anskaffelser

Få nyttig kunnskap om offentlige anskaffelser gjennom kurs og møter.


Mer informasjon

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser handler om innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre med bestemte tilknytninger til disse. 

Offentlige anskaffelser er regulert av et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser. Utgangspunktet er EØS-avtalen og direktivene om offentlige anskaffelser, lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Regelverket er i hovedtrekk bindende, men inneholder alternative framgangsmåter for hvordan anskaffelsene skal foretas. 

Gratis rådgivning

Vi tilbyr gratis rådgivning innen offentlige anskaffelser. Konsulentene som gir denne veiledningen har erfaring fra offentlige anskaffelser. Tilbudet gjelder gratis rådgivningstime på nett (10 minutter per avtale).

Klikk på “Rådgivning” for å gå til bestillingsskjemaet.


Rådgivning

Gratis webinar

Webinarene er digitale møtefora om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Det er ukentlig og varer 15-20 minutter. Webinaret kalles for Zoomtreff. 

Klikk på “Webinar” for å gå til webinaroversikten.


Webinar

Konsulentbistand

Vi tilbyr konsulentbistand om offentlige anskaffelser på nett (betalte avtaler). Våre konsulenter er jurister, økonomer og samfunnsvitere. For betalt konsulenttime vil konsulenten forberede seg innen det temaet du beskriver. 

Klikk på “Konsulentbistand” for å gå til bestillingsskjemaet.


Konsulentbistand

Nettkurs om anskaffelser

Utvikle ansatte gjennom læring på nett: Vi tilbyr nettkurs for utvikling av deg som ansatt. Nettkursene er digitalt støttet kurs, eLæring og micro-læring. Med enkel tilgang til opplæring, kan du lære mer. Du kan lære noe nytt eller du skape opplæringsmuligheter for andre.

Kurs om offentlige anskaffelser er bygd opp i flere moduler. Hver modul er satt opp som et eget kurs. I tillegg er det kurs innen enklte-tema knyttet til offentlige anskaffelser.

Klikk på “Anskaffelsesnettkurs” for å gå til kursoversikten.


Anskaffelsesnettkurs

Nettkursleverandører

Nettkurs er et alternativ til andre måter å lære noe på. De fleste nettkurs bruker ulike medier for å skape det beste læringsresultatet. Det brukes video, animasjoner, tekst, tale, musikk, bilder og illustrasjoner. Her er oversikt over leverandører som tilbyr nettkurs i offentlige anskaffelser.


Nettkursleverandører

Kursutvikling

Nettkurs er et alternativ til andre måter å lære noe på. De fleste nettkurs bruker ulike medier for å skape det beste læringsresultatet. Det brukes video, animasjoner, tekst, tale, musikk, bilder og illustrasjoner. I tillegg brukes ulike element for å øke motivasjon og læringseffekten. Eksempler på det kan være spørsmål, quiz, fremdrifts-indikator og premiering i form av poeng eller digitale gevinster. Mange kurs tilbyr også en dokumentasjon som viser at du har bestått kurset. 

Nettkurs tilbys på ulike læringsplattformer (LMS) og flere leverandører tilbyr hjelp til å sette opp egne kurs. 

Gratis kursrådgivning

Vi tilbyr gratis rådgivning innen utvikling av nettkurs og bruk av læringsplattform (LMS). Konsulentene som gir denne veiledningen har erfaring fra utvikling av kurs generelt og utvikling av nettkurs. Tilbudet gjelder gratis rådgivningstime på nett (10 minutter per avtale).

Klikk på kursrådgivning for å gå til bestillingsskjemaet.


Kursrådgivning

Konsulenthjelp

Vi tilbyr konsulenthjelp i forbindelse med utvikling av nettkurs (betalte avtaler). Våre konsulenter har erfaring med læringsplattform (LMS) og utvikling av ulike typer kurs både for klasserom og digitalt.  

Klikk på konsulenthjelp for å gå til bestillingsskjemaet.


Konsulenthjelp

Nettkurs

Vi tilbyr ulike typer nettkurs for egenutvikling og for utvikling av ansatte. Nettkursene er digitalt støttet kurs, eLæring og micro-læring. Med enkel tilgang til opplæring, kan du lære mer. Du kan lære noe nytt eller du skape opplæringsmuligheter for andre.


Nettkurs

Nettkursleverandører

Det finnes nettkurs innen alle typer team, alt fra fritisrelaterte tema, skoleaktuelle team til fagtema knyttet til en bestemt kompetanse. Vi har en oversikt over leverandører som tilbyr ulike nettkurs innen ulike tema. Oversikten er satt opp tematisk og den er søkbar. 


Nettkursleverandører