Anskaffelser

Dato for lansering: 5.mai 2020

Nettkurs

Regelverk for offentlige anskaffelser

Hans-Martin Førsund

Jurist

Hans-Martin Førsund er jurist og har erfaring fra 30 års praksis i offentlig og privat virksomhet i Norge og i utlandet. Har bl.a. ledet arbeidet med videreutvikling og forbedring av Veileder for bruk av anerkjente merkeordninger og miljøledelse i offentlige innkjøp, et samarbeid mellom anerkjente bærekraftsmerker i 2018-19, samt deltatt i Difi’s ekspertgruppe om retningslinjer for bærekraftige offentlige innkjøp i 2018. Han er en del av konsulent-gruppen NIDECON, som bl.a. utvikler kurs i offentlige anskaffelser


Klikk her for informasjon og påmelding

Hvorfor nettkurs i offentlige anskaffelse?

  • Du kan starte nå
  • Det er rimeligere enn dagskurs
  • Du behøver ikke reise bort for å ta kurset
  • Du kan ta de enkelte deler (moduler) av kurset når det passer deg
  • Du kan ta hver modul så mange ganger du vil
  • Du lærer viktige ting om offentlige anskaffelser
  • Du kan delta i gratis nettmøter med kursholderne og andre som arbeider med offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser som et bidrag i samfunnet

Det offentlige anskaffer hvert år for betydelige summer, og har derfor stor påvirkningsmulighet, men også et stort ansvar. Det offentlige har et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en ansvarlig måte som bidrar til gode tjenester over tid for oss alle, et sunt arbeidsliv og et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Anskaffelsesreglene er derfor ment å sikre en ansvarlig og effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

Offentlige anskaffelser er et område som krever høy kompetanse, både regelverkskompetanse og innkjøpsfaglig kompetanse.

Anskaffelsesreglene omfatter først og fremst lov og forskrift om offentlige anskaffelser, men omfatter og berører også en del andre lover og forskrifter, samt EUs regelverk.

SOA Basis

I og med at offentlige anskaffelser kan være krevende, ble det i fjor innført en sertifiseringsordning (SOA Basis) for å sikre økt kunnskap om området.

Fagplanen SOA BASIS beskriver relevante emner og kompetansemål for anskaffelser på et grunnleggende nivå, og er tilgjengelig for alle. Spørsmålene i sertifiseringstesten bygger på fagplanen. Fagplanen er delt inn i fem emner. 

SOA Basis er en nasjonal sertifisering for innkjøperer i gjennomføring av anskaffelsesprosessen på et grunnleggende nivå. 

Kurset i anskaffelsesreglene bygger bl.a. på fagplanen for SOA Basis

Opplæring ved hjelp av digitale plattformer har blitt utviklet over tid, og brukes ofte som et supplement til annen opplæring. Uten forvarsel, ble imidlertid opplæring over digitale plattformer eneste mulighet for mange i Norge på grunn av Covid-19. NIDECON, som består av en rekke erfarne konsulenter, har utviklet dagskurs i offentlige anskaffelser. Disse bygger bl.a. på informasjonen fra Digitaliseringsdirektoratet og på fagplanen for SOA BASIS. Pga. innskrenkninger som følge av Covid-19, måtte dagskursene avlyses, og NIDECON utvikler derfor alternativ til dagskurs ved hjelp av Lucubrate plattformen, som er utviklet av Norsk Kompetanse Bygging (NKB). Via Lucubrate plattformen tilbyr NIDECON nå de første modulene med nettkurs i offentlige anskaffelser. I tillegg tilbyr NIDECON ukentlige web-treff om det samme.

Flere nettkurs

Andre moduler om offentlige anskaffelser

Gratiskurs

Få regelmessig informasjon om kurs og aktiviteter

Kurs om offentlige anskaffelser er bygd opp i flere moduler. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Det er mulig å ta alle modulene i kursserien og avslutte med kartleggingstesten. Alternativt kan en gjennomgå den eller de modulene en finner mest nyttig i det arbeidet en holder på med.

Gratiskurset gir en oversikt over innholdet i de andre kursmodulene, og det er tilstrekkelig å registrere seg for å ta dette.

Ved å registrere seg, vil du få regelmessig informasjon om kurs og aktiviteter, herunder invitasjon til regelmessige web-treff.


Nettkurs om offentlige anskaffelser


Gratis nettkurs


Registrer deg for å få informasjon