Arrangementer

Bruk cpv koder ved anskaffelser

Digitalt møtested

CPV-koder brukes for å systematisere og avgrense søket i offentlige anskaffelser for virksomheter som kan virksomheten de varene eller tjenestene som skal kjøpes inn.