Arrangementer

Lansering: Gratiskurs om Mikrokurs

Egen digitale plattform Eget kontor

Kurset tar deg gjennom både det å lage og være kursdeltaker på mikrokurs. Kurs om mikrokurs Kurset har tre leksjoner. Hver leksjon har tre emner. På slutten av kurset er det en enkel test med tre spørsmål. Består du testen, får du en bekreftelse på at du har har bestått testen i kurset. Etterhvert du […]

Gratis

Zoomtreff: Lov om offentlige anskaffelser.

Digitalt møtested

Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Lov om offentlige anskaffelser Innleder: Hans Martin Førsund Format: Møteformatet for Zoomtreff er enkelt: digitalt, kortvarig, starter til avtalt klokkeslett, presentasjon av et tema, samtale, avsluttes senest 15.50. Klikk her for å se møtets hjemmeside

Lansering nettkurs: Regelverk for offentlige anskaffelser

Egen digitale plattform Eget kontor

Et område som krever høy kompetanse både innen lov, regler og innkjøp. Kurset går gjennom de viktigste lovene og reglene for offentlig anskaffelse. Kurset bygger på SOA Basis.

Zoomtreff: Konkurransegrunnlaget

Digitalt møtested

Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Konkurransegrunnlaget Innleder: Karl Skaar Format: Møteformatet for Zoomtreff er enkelt: digitalt, kortvarig, starter til avtalt klokkeslett, presentasjon av et tema, samtale, avsluttes senest 15.50. Klikk her for å se møtets hjemmeside

Zoomtreff: Plan for anskaffelsen.

Digitalt møtested

Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Plan for anskaffelsen Innleder: Karl Skaar Format: Møteformatet for Zoomtreff er enkelt:digitalt,kortvarig,starter til avtalt klokkeslett,presentasjon av et tema,samtale,avsluttes senest 15.50. Klikk her for å se møtets hjemmeside

Miljøbestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser, Zoomtreff

Digitalt møtested

Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Miljøbestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser Innleder: Hans Martin Førsund Format: Møteformatet for Zoomtreff er enkelt: digitalt, kortvarig, starter til avtalt klokkeslett, presentasjon av et tema, samtale, avsluttes senest 15.50. Klikk her for å se møtets […]

Konkurransegrunnlag anskaffelser, Zoomtreff

Digitalt møtested

Konkurransegrunnlaget er beskrivelsen av hva som skal dekkes og hvilken ytelse det skal ha. Konkurransegrunnlaget skal spesifisere ytelsen og konkurransevilkårene på en slik måte at leverandørene blir interessert og kan levere inn sine beste løsningsforslag på behovene dine

Gratis

Behovskartlegging og markedsdialog, Zoomtreff

Digitalt møtested

Det er tidlig i prosessen du har størst mulighet til å påvirke anskaffelsen. Vurdering av behov og forankring hos ledelsen er suksessfaktorer for økt verdiskaping og effektiv ressursbruk i arbeidet med en anskaffelse.

Gratis

Hvordan kartlegge behov for innkjøp, Zoomtreff

Digitalt møtested

Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Hvordan kartlegge behov for innkjøp Innleder: Alf Nelson Format: Møteformatet for Zoomtreff er enkelt:digitalt,kortvarig,starter til avtalt klokkeslett,presentasjon av et tema,samtale,avsluttes senest 15.50. Klikk her for å se møtets hjemmeside

Miljøkrav ved offentlige anskaffelser, Zoomtreff

Digitalt møtested

Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Anskaffelsesprosessen spesielle miljøkrav Innleder: Hans Martin Førsund Format: Møteformatet for Zoomtreff er enkelt: digitalt, kortvarig, starter til avtalt klokkeslett, presentasjon av et tema, samtale, avsluttes senest 15.50. Klikk her for å se møtets hjemmeside

Forhandlingsmøte ved anskaffelser, Zoomtreff

Digitalt møtested

   Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Forhandlingsmøte ved offentlige anskaffelser Innleder: Karl Skaar Innhold: Innholdet i forhandlingenLikebehandlingRevidert tilbud fra tilbyderFormålet med forhandlingene er å fremforhandle så gode tilbud som mulig. Du kan forhandle om alle forhold som ikke fører til vesentlige endringer […]

Kvalifikasjonskrav ved anskaffelser, Zoomtreff

Digitalt møtested

  Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Hvilke kvalifikasjonskrav kan vi stille ved offentlige anskaffelser? Innleder: Alf Nelson Innhold: Det er satt noen grunnleggende krav til kvalifikasjonskravene for at de skal være lovlige. Disse kravene gjelder uansett hvilken del av forskriften den […]

Når skal det stilles miljøkrav ved offentlige anskaffelser? Zoomtreff

Digitalt møtested

  Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Når skal det stilles miljøkrav ved offentlige anskaffelser? Innleder: Hans-Martin Førsund Innhold: Litt om reglene som regulerer dette I hvilke faser av anskaffelsen kan vi stille miljøkrav? Ved hvilke anskaffelser kan vi stille miljøkrav? Det […]

Kvalifikasjonskrav i anskaffelser, Zoomtreff

Digitalt møtested

   Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Hvilke kvalifikasjonskrav kan vi stille ved offentlige anskaffelser? Innleder: Alf Nelson Innhold: Det er satt noen grunnleggende krav til kvalifikasjonskravene for at de skal være lovlige. Disse kravene gjelder uansett hvilken del av forskriften den […]

Tildelingskriterier i konkurransen, Zoomtreff

Digitalt møtested

   Digitalt møteforum om innkjøp for alle som er involvert i offentlige anskaffelser. Møtet er uformelt, kortvarig og temabasert. Tema: Tildelingskriterier i konkurransen ved offentlige anskaffelser Innleder: Karl Skaar Innhold: Tilbudene skal rangeres på bakgrunn av hvert tildelingskriterium.Tildelingskriterier er en spesifikasjonstype som også kalles for konkurransekriterier. Disse er egnet der det ikke er tilstrekkelig konkurranse i […]

Miljøkrav, hva er gode objektive krav?

Digitalt møtested

Grønne anskaffelser er lovpålagt og et viktig virkemiddel for å oppnå Norges klima- og miljømål. Zoomtreffet tar opp noen forhold knyttet til hva grønne anskaffelser er og hvordan vi kan stille gode klima- og miljøkrav.

Avlysning av offentlige anskaffelser

Digitalt møtested

Før tilbudsfristens utløp er det mulig å endre både innleverte tilbud og konkurransegrunnlaget. Gitt visse forutsetninger kan også konkurransen avlyses.

Bruk cpv koder ved anskaffelser

Digitalt møtested

CPV-koder brukes for å systematisere og avgrense søket i offentlige anskaffelser for virksomheter som kan virksomheten de varene eller tjenestene som skal kjøpes inn.

Kurs om Offentlige Anskaffelser på Fornebu

Fornebu Martin Linges vei 2,Fornebu

Maksimalt 25 deltakere for hvert kurs. Kurset tar for seg lovverk og praktisk håndtering av offentlige anskaffelser.

Rammeavtaler ved offentlige anskaffelser

Digitalt møtested

En rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontraktene som skal inngås i løpet av den perioden rammeavtalen varer.

Avvisning av tilbud ved offentlige anskaffelser

Digitalt møtested

Som oppdragsgiver plikter du å avvise tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Dette vil typisk være avvik fra kravspesifikasjonen eller kontraktsvilkårene.