Kurs

$125

Klage på avgjørelsen

For anskaffelser det konkrete prosedyrer som må følges, som for eksempel karensperiode og klageadgang. Hva det klages på? Dette kurset går gjennom karensperiode og hva en leverandør kan klage på.edumodo

Finn ut mer

Gratis

Arbeid med nettkurs

Dette kurset er en enkel innføring i det å lære, motivasjon for å lære på nett og bruk av denne læringsplattformen (LMS). Alle nettkursene bruker Lucubrate læringsplatform.edumodo

Finn ut mer

Gratis

Avansert begynner

Selv den flinkeste profesjonelle eksperten startet en gang som nybegynner og gått videre til avansert begynner. Dette kurset er et skritt på veien i en fasemodell for ferdighetstilegnelse.edumodo

Finn ut mer

Gratis

Læringssirkelen for læring i arbeidslivet

Oppnå best mulig service eller et best mulig produkt gjennom en kombinasjon av opplæring og praksis. Læringssirkelen er et verktøy som kan brukes for å hjelpe med å identifisere og prioritere læringsressurser,edumodo

Finn ut mer

Gratis

Hva den store kommunen gjør

Den store kommunen har ansvar for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem.edumodo

Finn ut mer

Kr 62

Personvern

Som enkeltmenneske har du rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra kommunen eller andre mennesker.edumodo

Finn ut mer

Enrolled

Den store Kommunen 001

Kurset er en første start på spillet om den store kommunen. Det er en morsom måte å skaffe seg ny kunnskap. Kurset gir deg tre kommunepoeng.edumodo

Finn ut mer

Gratis

Lag dine egne gode nettkurs: Mikrokurs

Dette kurset om mikrokurs går gjennom struktur og innhold i et mikrokurs. Du kan gå gjennom hele kurset på under 12 minutter. Kurset har tre leksjoner, tre emne per leksjon, tre spørsmål etter at du har gått gjennom kurset.edumodo

Finn ut mer

Free

Instruktørkurs e-læring

Sertifiseringskurs for instruktører på Lucubrate plattformen. Hensikten med kurset er å få praktisk kunnskap som gjør det mulig å sette opp egne kurs. edumodo

Finn ut mer