Status
Ikke registrert
Pris
krGratis

Praktisk råd for å arbeide med nettkurs

På alle arbeidsplasser står vi overfor samme utfordring: hvordan skal vi oppnå mer med mindre. Tid og penger er begrensede ressurser, men samtidig trenger vi utvikling, ny kunnskap og å ta i bruk den nye kunnskapen. 

Hovedutfordringen er å gi best mulig service eller et best mulig produkt. Dette kan vi oppnå gjennom en kombinasjon av opplæring og praksis. En måte å sikre at vi får en effektiv læring, er å definere og beskrive læringsmålene klart og tydelig. Videre må de være målbare på en slik måte at en vet når læringsmålet er nådd. I tillegg bør opplæringen oppleves som nyttig og positiv.

Dette kurset er en enkel innføring i det å lære, motivasjon for å lære på nett og bruk av denne læringsplattformen (LMS). Alle nettkursene bruker Lucubrate læringsplatform.

Kursets innhold

Kurset går gjennom tre tema:

 • Lære på nett
 • Spillelementer
 • Lucubrate læringsplattfor

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. 

Hvordan komme i gang med kurset?

 1. For å ta kurset kan du klikke på “Ta dette kurset”.
 2. Du får da kurset frem i nettbutikken.
 3. Der klikker du på “Kjøp”.
 4. Du legger da kurset i handelkurven. Du kan legge flere kurs i handlekurven.
 5. Når du har lagt kurset i handelkurven, klikker du på “Fortsett til kassen”.
 6. Dersom du ikke har vært i kassen før, må du legge inn noe informasjon om deg før du kan sende ordren (Klikk på “Send ordre”). 
 7. Gå deretter til “Min profil” for å se om du er registrert på kurset.
 8. Klikk på kurset – sett i gang 

Kurset er gratis

Kursnavigering

Du kan bruke de “grønne knappene” for å klikke deg gjennom kurset. Etter hvert som du klikker på de grønne knappene “Merk som gjennomført”, vil du se egen progresjon på den grønne stolpen oppe på sidene.

Du kan også klikke på leksjoner og emner nederst på siden for å komme til det stedet du ønsker.

Kurset er satt opp slik at du må følge kursprogresjonen. Men etter at du har gjennomført et emne eller leksjon, kan du når som helst gå tilbake for å se gjennom disse flere ganger.

(Kursnavigeringen er for registrerte deltakere. Dersom du ikke har registrert deg, vil du kun se denne startsiden.)