Status
Ikke registrert
Pris
krGratis

Selv den flinkeste profesjonelle eksperten startet en gang som nybegynner og gått videre til avansert begynner. Dette er et skritt på veien i en fasemodell for ferdighetstilegnelse som består av fem ulike nivåer:

  • nybegynner (novise)
  • avansert begynner
  • kompetent utøver
  • kyndig utøver
  • ekspert

Avansert begynner

Etter gjennomført kurs er det en test med spørsmål fra både dette kurset og fra kurset for Novisen. Dersom du består denne testen, får du et dokument som bekrefter dette.  Videre får du adgang til stedet hvor du finner passordnøkkelen for den avanserte begynneren.

Den avanserte begynneren er nivå to i kunnskaps og ferdighetstilegnelse.

Kursets innhold

Kurset går gjennom tre emner:

  • Den avanserte begynner
  • Lære
  • Læringsstil

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. 

Hvordan komme i gang med kurset?

Dette kurset er del syv av “Den store kommunen”.  Kurset kan tas uavhengig av andre kurs og er åpent for alle. 

Du må være registrert for å ta kurset. Er du ikke registrert, kan du enkelt gjøre det nå (klikk på “Registrer” på menylinjen). I tillegg må du være “Novise” og har novisens passordnøkkel for å kunne se alle delene i kurset. 

Fullfører du og består dette kurset, får du passordnøkkel som du kan bruke på de neste kursene i denne serien.  

Kursnavigering

Du kan bruke de “grønne knappene” for å klikke deg gjennom kurset. Etterhvert som du klikker på de grønne knappene “Merk som gjennomført”, vil du se egen progresjon på den grønne stolpen oppe på sidene.

Du kan også klikke på leksjoner og emner nederst på siden for å komme til det stedet du ønsker.

(Kursnavigeringen er for registrerte deltakere. Dersom du ikke har registrert deg for kurset, vil du kun se denne startsiden.)

Hvordan få kurspoeng?

Du samler kurspoeng ved å gjennomføre kurs. Ulike kurs gir ulike kurspoeng. 

Du får for eksempel fem kurspoeng med å ta dette kurset eller tre kurspoeng med å ta gratiskurset “Den store kommunen 001”. 

Kurs innhold

Se alt
Leksjon innhold
0% Gjennomført 0/1 Steps
Leksjon innhold
0% Gjennomført 0/1 Steps