Status
Ikke registrert
Pris
Free

Offentlige anskaffelser

Terskelverdier

Terskelverdier handler om verdien på det innkjøpet du skal gjøre. Verdien på innkjøpet har betydning for hvilke deler av forskriften som gjelder.   

Oversikten nedenfor guider deg frem til den delen av forskriften som gjelder for de innkjøpene du planlegger. Du tar utgangspunkt i hvem du representerer når du skal foreta innkjøpet (klikk på “Innkjøp”). På neste nivå velger du hva du skal kjøpe. Deretter velger du verdien på innkjøpet. Du møter ulike terskler ut fra hvilken verdi innkjøpet skal ha. 

Denne oversikten kan brukes som en guide hver gang du skal planlegge et innkjøp. Du kan også bruke guiden som et kurs.

Husk å logge deg på.

Anskaffelser

Statsforvaltningen

Terskelverdier for innkjøp som gjøres i statsforvaltningen.

Anskaffelser

Kommuner og fylkeskommuner

Terskelverdier for innkjøp som gjøres av kommuner og fylkeskommuner.

Anskaffelser

Offentligrettslige organer

Terskelverdier for innkjøp som gjøres av offentligrettslige organer

Oppdatert 2020

Alle terskelverdiene

Oversikt over terskelverdiene

Øk kompetansen

Kurs i offentlige anskaffelser

Kurs i offentlige anskaffelser er bygd opp med flere moduler. Du kan ta modulene etterhverandre eller den modulen du finner mest nyttig

Kurs om terskelverdier

Oversikten om terskelverdier er bygd opp som et kurs. Du kan lære om de ulike terskelverdiene og tilhørende forskrifter ved å bevege deg opp og ned gjennom oversikten. Etterhvert som du synes at du har lært og forstått sammenhenger, kan du klikke på “Merk som gjennomført”. Dermed blir du ført videre til en annen del av kurset. Denne kursdelen blir merket med et grønt merke, og du får frem en grønn markør øverst på siden som forteller hvor mye av kurset (%) du har gjennomført.

En praktisk måte å arbeide med dette kurset på, er å ta utgangspunkt i hvilken innkjøper du kan være, enten statsforvaltningen, kommuner og fylkeskommuner eller offentligrettslige organer. Med det utgangspunktet klikker du deg inn og ut gjennom de forskjellige alternativer og muligheter. Det sentrale er at du forstår sammenhengen mellom de ulike terskelverdier og hvilke deler av anskaffelsesregelverket som gjelder. 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du tror vi kan bidra med. 

Bruk denne guiden som et kurs. Du kan også bruke den som en guide hver gang du skal planlegge et innkjøp. 

Husk å logge deg på.

Dette kurset om terskelverdier er utarbeidet av Alf Nelson og Karl Skaar

Mer informasjon om offentlige anskaffelser

Ta kontakt med oss

level 1

Gratis
kurs

Du kan ta gratis kurs om ulike tema.

Kurs:
anskaffelser

NDECON tilbyr nettkurs i offentlige anskaffelser

Zoomtreff:
Digitale møter

Fast dag i uka, fast tid på dagen, kort digitalt møte (Zoomtreff)

Kurs innhold

Se alt