Status
Ikke registrert
Pris
kr125
Start
eller

Klage i forbindelse med offentlige anskaffelser

Ved offentlige anskaffelse er det en rekke prosedyrer og regler som må følges. Det gjelder også mot slutten av innkjøpsprosessen. 

Etter at evaluering av tilbudene er gjennomført skal tilbyderne informeres om resultatet av evalueringen før kontrakten tildeles og undertegnes. For anskaffelser som er gjennomført etter del I i forskriften er det ikke krav om begrunnelse, meddelelse og karensperiode. God forvaltningsskikk tilsier imidlertid at leverandørene blir informert om hvem som ble tildelt kontrakt.

For anskaffelser etter del III er det konkrete prosedyrer som må følges, som for eksempel at meddelelsen om tildeling av kontrakt skal sendes samtidig til leverandørene og skal blant annet inneholde informasjon om karensperiode for å klage på innstillingen av leverandør.

Men hva da med klage på den avgjørelsen som innkjøper har fattet?

Dette kurset går gjennom karensperiode og hva en leverandør kan klage på.

Om dette kurset

Dette kurset tar for seg et tema i forbindelse med offentlige anskaffelser. Kurset er satt sammen av tekst, bilder, videopresentasjon og spørsmål. Kurset kan tas som et enkelt kurs for bruk i det daglige arbeidet eller det kan tas sammen med andre kurs for å bygge opp kompetanse som trengs for sertifisering (SOA). 

Etter endt og bestått kurs får du dokumentasjon som bekrefter at du har gjennomført kurset. 

Earned Kurs Points: