Status
Ikke registrert
Pris
kr1250
Start
eller

Konkurransegjennomføring

En god gjennomføring av konkurransen bidrar til en vellykket avtale.

Det kan det komme inn spørsmål, være behov for presiseringer og noen ganger også behov for å avlyse konkurransen. Tilbudene skal vurderes og evalueres ut fra den innleverte dokumentasjonen og de konkurranseregler som var satt for konkurransen.

Om dette kurset

Dette kurset er den femte modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset om konkurransegjennomføring (kurs nummer 5) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på ” Fagsider om offentlige anskaffelser”