Status
Ikke registrert
Pris
kr1650

Regelverk for offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er et område som krever høy kompetanse, både regelverkskompetanse og innkjøpsfaglig kompetanse.

Det offentlige anskaffer hvert år for betydelige summer, og har derfor stor påvirkningsmulighet, men også et stort ansvar. Det offentlige har et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en ansvarlig måte som bidrar til gode tjenester over tid for oss alle, et sunt arbeidsliv og et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Anskaffelsesreglene er derfor ment å sikre en ansvarlig og effektiv bruk av samfunnets ressurser, og gjelder for «statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer».  

Anskaffelsesreglene omfatter først og fremst lov og forskrift om offentlige anskaffelser, men omfatter og berører også en del andre lover og forskrifter, samt EUs regelverk.

Om dette kurset

Dette kurset er den andre modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale elementer knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset (modul 2) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på ” Fagsider om offentlige anskaffelser”