Status
Ikke registrert
Pris
krkr 1250

Hvordan sikre bærekraftige og samfunnsansvarlige anskaffelser?

Krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess.

Når fellesskapets penger skal brukes er det viktig at et mangfold av bedrifter får delta for å skape verdier og arbeidsplasser i landet. Det handler om å utvikle en helhetlig anskaffelsespolitikk, som sikrer gode offentlige anskaffelser og at prosessene er riktig gjennomført.

Hver dag serveres mange tusen måltider i offentlig sektor – det være seg i kantinene på arbeidsplassen, på sykehjemmene eller i barnehagene. Hvordan kan offentlige innkjøpere tar hensyn til miljø og samfunnsansvar i anskaffelser av mat og drikke?

Om dette kurset

Dette kurset er den tredje modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset (kurs nummer 3) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på “Fagsider om offentlige anskaffelser”