Status
Ikke registrert
Pris
krkr 950,00

Planlegging av innkjøp

Planlegging av anskaffelsesprosess er sentral for å lykkes med anskaffelsen. Det hjelper ikke hvor god du er senere i prosessen, hvis du bommer innledningsvis. Det er også viktig å gjennomføre selve konkurransen i markedet profesjonelt og ikke minst følge opp om du får dekket de behov eller når de resultater du har inngått kontrakt om.

En god måte å planlegge innkjøpene er å lage en egen plan for dette. Planen bør utarbeides i et samarbeid mellom økonomifunksjonen, innkjøpsansvarlig og linjen. Hver kostnadspost i budsjettet kontrolleres opp mot avtaledekning. Kostnader og investeringer som mangler avtale bør føres opp som en planlagt anskaffelse. Fornyelse eller utløsing av opsjoner på eksisterende avtaler føres også opp i planen.

Om dette kurset

Dette kurset er den fjerde modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset (kurs nummer 4) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på ” Fagsider om offentlige anskaffelser”

Kurs innhold

Se alt
Avklare behov
Innkjøpsplan
Systematiske innkjøpsordninger