Status
Ikke registrert
Pris
krkr 1250

Oppfølging av avtaler og kontrakter

Det er viktig å vite hvilke forpliktelser oppdragsgiver har og hvilke forpliktelser leverandøren har. Du må følge med om du mener at du får levert det kontrakten beskriver, om dere har fått den kontraktsmessig ytelsen. Det er viktig å vite hvilke endringer som lovlig kan gjøres i en kontrakt, og hvilke endringer som ikke er lovlige. 

Gjennom kontraktsoppfølgingen sikrer du at de ytelsene du har avtalt faktisk blir levert. I tillegg bidrar kontraktsoppfølgingen til et godt samarbeid med leverandøren og å avverge mulige misforståelser og konflikter.

Om dette kurset

Dette kurset er den sjette modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset (kurs nummer 6) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på ” Fagsider om offentlige anskaffelser”