Status
Ikke registrert
Pris
krkr 1250

Kvalitetssystem for offentlige anskaffelser

Et kvalitetssystem kan beskrives som alle de aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet for anskaffelsen. Kort sagt, det du gjør ved hver konkurranse holder en standarden dere ønsker og at dette er satt i system.

Et kvalitetssystem danner grunnlaget for innkjøpsstyring, og dermed hvordan dere kontinuerlig jobber med å forbedre sine innkjøpsrutiner. Et velfungerende kvalitetssystem er en forutsetning for god virksomhetsstyring.

Om dette kurset

Dette kurset er den syvende modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset (kurs nummer 7) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på ” Fagsider om offentlige anskaffelser”