Status
Ikke registrert
Pris
krkr 300

Kartleggingstest for offentlige anskaffelser

Kartleggingstest er en test slik at du kan finne finne ut hvordan det er med kunnskapen din innen offentlige anskaffelser. Kartleggingen er en samling ulike spørsmål og oppgaver, både spørsmål som har blitt brukt i opplæringsmodulene og andre relevante spørsmål.

Generelt betyr testing at en sjekker at det en har virker ”bra nok”. I denne sammenhengen er det den individuelle kunnskapen knyttet til offentlige innkjøp som testes. Uten test vet du ingenting om du husker og om du har forstått. Etter en test vet du i hvert fall noe.

Etter du har gjennomgått testen, får du en indikasjon om hva du behersker bra og hvor du bør trene deg noe mer for å kunne gjennomføre anskaffelser i tråd med gjeldene lover og forskrifter.

Om dette kurset

Dette kurset er den niende modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Denne kartleggingstesten (mudul nummer 9) kan gjennomføres uavhengig av om du har gjennomført de andre modulene.

Dette kurset er en del av kursserien om offentlige anskaffelser. Kurset bygger på lover og forskrifter knyttet til offentlig anskaffelse. Ytterligere dokumentasjon kan du finne på ” Fagsider om offentlige anskaffelser”

Kurs innhold