Status
Ikke registrert
Pris
krGratis

Reglene om offentlige anskaffelser er mange og kompliserte, og det har vist seg at mange offentlige innkjøpere ikke har tilstrekkelig med kunnskaper om hvordan anskaffelser skal foretas, ikke minst om hvordan samfunnsansvarlige anskaffelser skal foretas.

Kurset i offentlige anskaffelser går gjennom regelverk og gjennomføring av anskaffelse, inkludert samfunnsansvarlige anskaffelser, avtale og etablering av kvalitetssystem for offentlige anskaffelser. Kurset er basert på kravene til grunnleggende innkjøpsferdigheter i den nasjonale sertifiseringsordning for Offentlige Anskaffelser (SOA), fagplanen SOA BASIS, som ble lansert i oktober 2019, samt på regelverket som trådte i kraft 1. januar 2017, med senere endringer. I tillegg er det basert på internasjonale kvalitetsstandarder og en bærekraftig utvikling.

Dette kurset er en introduksjon til tematikken og gir en oversikt over innholdet i de ni modulene hele kurset består av. Dette oversikts-kurset er gratis. Du kan gå inn i dette kurset for å manøvrere deg til de ulike modulene. Kurset er bygd opp med at du kan følge en kurs-modul uavhengig av den andre. Det betyr at du kan starte med den mudulen som du finner mest interessant eller mest nyttig ut fra hva du arbeider med.

Dersom du mener du kan dette feltet om offentlige anskaffelser godt, kan du starte med testmodulen (modul 9) for å teste dine kunnskaper og din forståelse.