Status
Ikke registrert
Pris
Free

Instruktørkurs for e-læring

Dette kurset tar deg gjennom de ulike delene og nivåene i kursoppsettet som brukes på Lucubrate plattformen. Ved å gjennomføre og bestå dette kurset kan du starte som Lucubrate e-lærings-instruktør. Dermed kan du sette opp dine egne kurs på denne plattformen. Etter du har bestått kurset får du sertifikat hvor det står at du er kompetent til å sette opp egne kurs.

Dette er sertifiseringskurs for instruktører på Lucubrate plattformen. Hensikten med kurset er å få praktisk kunnskap som gjør det mulig å utarbeide egne kurs på Lucubrate plattformen.

Kurset tar deg gjennom ulike detaljer. Når du starter som Lucubrate kursinstruktør, kan du klikke deg tilbake til de ulike delene av kurset når du møter utfordringer i arbeidet med å sette opp kurs.

Underveis i kurset er det en rekke korte quiz. Etter at du har gjennomført en quiz, kan du umiddelbart få en tilbakemelding på om det har svart riktig eller feil. Du passerer testen om du svarer minimum 80% riktig på spørsmålene. Dersom du ikke får minst 80% riktig på en test, må du ta den på nytt for å kunne gå videre. Da kan det kanskje være en idé at du først går gjennom emnene i leksjonen igjen.

For noen av quizzene kan du skrive ut et eget dokument som viser testresultatet (Bekreftelse på bestått). Forutsetningen for å kunne få skrive ut et slikt dokument er at det har minimum 95% riktige svar.

Tips med e-Læring

  • Du kan selv styre tempoet
  • Du kan starte undervisningen når du er opplagt
  • Du kan repetere undervisningen når du vil
  • Du får en oversikt over din fremdrift i kurset
  • Jobb jevnt til du er gjennom alle leksjonene. Bruk tid til å løse oppgaver og tester, slik at du kanskje får tid til å reflektere litt rundt det du har lært.
  • Gjør ditt beste for å lære mest mulig, ingen forventer noe mer av deg – for det lar seg ikke gjøre.

Kurs innhold

Se alt
Introduksjon
Oppbygging av kurs
Kursoppbygging
Informer og markedsfør kurset
Leksjon innhold
0% Gjennomført 0/1 Steps