Status
Ikke registrert
Pris
krkr 155

De vanlige former for taushetsplikt omfatter gjerne opplysninger som på en eller annen måte hører privatlivet til. Det kan være som opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse eller det kan være kommersielle opplysninger og informasjon.

Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding.

Det finnes både taushetsplikt og opplysningsplikt. 

Kursets innhold

Kurset går gjennom ulike emner:

  • Hva vi kan snakke om
  • Taushetsplikt i ulike roller
  • Opplysningsplikt

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. Du kan ta en test om personvern. Dersom du består denne testen, får du et dokument som bekrefter dette. 

Hvordan komme i gang med kurset?

Dette kurset er del seks av “Den store kommunen”.  Kurset kan tas uavhengig av andre kurs og er åpent for alle. 

Du må være registrert for å ta kurset. Er du ikke registrert, kan du enkelt gjøre det nå (klikk på “Registrer” på menylinjen). 

Med å klikk på “Ta dette kurset” får du to valg for betaling (Paypal eller kredittkort). Etter at du har betalt, får du tilsendt en kvittering på epost.

Når du har betalt, kan du ta de enkelte delene av kurset så mange ganger du måtte ønske. 

Kursnavigering

Du kan bruke de “grønne knappene” for å klikke deg gjennom kurset. Etterhvert som du klikker på de grønne knappene “Merk som gjennomført”, vil du se egen progresjon på den grønne stolpen oppe på sidene.

Kurset er satt opp slik at du må følge kursets leksjoner og emner i en bestemt rekkefølge. Alle leksjoner og emner du en gang har “Merket som gjennomført”, kan du gå tilbake til når som helst. Det samme gjelder quiz. Du kan ta samme quiz så mange ganger du måtte ønske.

(Kursnavigeringen er for betalte deltakere. Dersom du ikke har betalt for kurset, vil du kun se denne startsiden.)

Hvordan få kurspoeng?

Du samler kurspoeng ved å gjennomføre kurs. Ulike kurs gir ulike kurspoeng. 

Fullfører du og består kurset, får du 15 kurspoeng/kommunepoeng.

Kursdokumentasjon

Etter gjennomført kurs kan du skrive ut kursdokumentasjon. På dokumentet står det navnet ditt, hvilket kurs du har gått gjennom og bestått, dato for bestått test, og hvor mange spørsmål du klarte og hvor mange poeng det har gitt deg (se eksempelet til venstre). 

(Du må ha minst 80% riktig for å kunne skrive ut kursdokumentasjon)