Tildelingskriterier er en spesifikasjonstype som også kalles for konkurransekriterier. Disse er egnet der det ikke er tilstrekkelig konkurranse i markedet til å stille spesifikasjonen som et krav. Tildelingskriterier skal gi merverdi for deg som oppdragsgiver og være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. Du skal oppgi i anskaffelsesdokumentene hvordan leverandørene skal dokumentere oppfyllelse av tildelingskriteriene, da evalueringen av tildelingskriteriene skal være mulig å etterprøve. Du skal også angi hvilken vekt de skal ha under evalueringen. Det skal være forutsigbart for leverandørene hvordan du vil evaluere tilbudene.

Tildelingskriterier quiz

Tildelingskriterier skal være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. Det innebærer at vi i anskaffelsesdokumentene ber leverandørene dokumentere hvordan de kan oppfylle tildelingskriterier.


Test deg selv med quiz om tildelingskriterier.

Tildelingskriterier skal være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. Det innebærer at vi i anskaffelsesdokumentene ber leverandørene dokumentere hvordan de kan oppfylle tildelingskriteriene.

Kursets innhold

Kurset går gjennom to emner:

  • Bruk av tildelingskriterier for å få levert det vi ønsker

  • Bruk av tildelingskriterier for å rangere tilbud

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. Du kan ta en test om personvern. Dersom du består denne testen, får du et dokument som bekrefter dette. 

Hvordan komme i gang med kurset?

Dette kurset er del av kursene innen offentlige anskaffelser. Kurset kan tas uavhengig av andre kurs i samme serien. 

Du må være registrert for å ta kurset. Er du ikke registrert, kan du enkelt gjøre det nå (klikk på “Registrer” på menylinjen). 

Med å klikk på “Ta dette kurset” får du to valg for betaling (Paypal eller kredittkort). Etter at du har betalt, får du tilsendt en kvittering på epost.

Når du har betalt, kan du ta de enkelte delene av kurset så mange ganger du måtte ønske. 

Fullfører du og består kurset, får du kursbevis

Kursnavigering

Du kan bruke de “grønne knappene” for å klikke deg gjennom kurset. Etterhvert som du klikker på de grønne knappene “Merk som gjennomført”, vil du se egen progresjon på den grønne stolpen oppe på sidene.

Du kan også klikke på leksjoner og emner nederst på siden for å komme til det stedet du ønsker.

(Kursnavigeringen er for betalte deltakere. Dersom du ikke har betalt for kurset, vil du kun se denne startsiden.)

Hvordan få kurspoeng?

Du samler kurspoeng ved å gjennomføre kurs. Ulike kurs gir ulike kurspoeng. 

Du får for eksempel fem kurspoeng med å ta dette kurset.