Digital utvikling til nytte og som utfordring

Digital utvikling handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digital utvikling legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Digital utvikling

Digital utvikling er langt mer enn overgangen fra analoge, manuelle systemer til digitale løsninger. Når det er sagt er det imidlertid klart at overgangen til digitale løsninger i de aller fleste tilfeller også er nødvendig for at virksomheter skal kunne forenkle og forbedre sine arbeidsprosesser.

Menneskene og den digitale utviklingen

Digital utvikling består av at enten ny eller allerede eksisterende digital teknologi blir brukt på nye måter og på en måte som fører til at forretninger og virksomheter må endre seg. De virksomhetene som lykkes med denne omstillingen, er de som tilpasser sin strategi slik at den er i tråd med endringen den nye teknologien påfører virksomheten.

Digital utvikling betyr ikke at du må skrinlegge alle løsningen du allerede har. Bruk heller ny teknologi til å forbedre dem og fokuser på å bygge broer mellom eksisterende og nye løsninger.

I den digitale utviklingen ligger ofte utfordringer i det å få mennesker og hele organisasjoner til å tilpasse seg nye løsninger. Teknologien er her eller kommer snart – enten du vil det eller ikke. Det er hvordan du og alle i din virksomhet forholder seg til endringen som er avgjørende for suksess.

Når du arbeider med digital utvikling må du begynne å jobbe med menneskene. Virksomheten kan ikke gjennomgå en vellykket digital omstilling uten endringsvilje hos både ledelse og ansatte. Derfor er det viktig at du sørger for at alle i din virksomhet er villige til å innarbeide nye rutiner og gi slipp på fortidens løsninger.

Digital utvikling i offentlig sektor

En digital utvikling kan være lønnsomt og hensiktsmessig for virksomhetene, iallfall så lenge de digitale løsningene faktisk bidrar til raskere, og gjerne også mer korrekt, saksbehandling. Digitaliseringsarbeidet kan imidlertid få enda større effekt dersom det også kan bidra til å forenkle kontakten mellom kommunen og innbyggere og mellom kommuner og andre offentlige virksomheter.

Et sentralt utgangspunkt for digitaliseringen av offentlig sektor i Norge er at innbyggerne i stor grad er digitale. Videre vet vi at innbyggerne forventer at det offentlige tilbyr gode digitale tjenester. Alt ligger således til rette for digitalisering, og spørsmålet er derfor ikke om vi skal digitalisere forvaltningen, men hvor fort vi skal digitalisere, og hva vi skal digitalisere når.

Se mer...

Noen aktuelle nettkurs

Instruktørkurs e-læring

Hva gjør kommunen?