Digitalt Didaktisk Design og Algoritmisk Tankegang

Teknologi påvirker alle aspekter av vår hverdag og har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Disse endringene er og vil i tiden fremover bli mer synlige i samfunnet. Digitaliseringen gir uante muligheter for utvikling og innovasjon. Digitaliseringen skaper nye muligheter for opplæring både i hjem, skole og arbeidsliv. Digitalisering åpner opp for mange flere på mange nye områder innen utdanning, internopplæring og kurs.

Digitalt didaktisk design

Digitalt didaktisk design kan forstås som designet av digitale hjelpemidler og aktiviteter for å gi støtte til læring og faglig formidling. Det handler både om hvordan innhold, digitale plattformer, og digitale ressurser støtter kommunikasjonen mellom den som skal lære noe nytt og den som er med å bidra i denne læringsprosessen.

Didaktikk er læren om undervisning og organisert opplæring. Didaktikkens fokus er undervisningens innhold: Hva som er viktig å lære, hvordan dette skal begrunnes, og hvordan undervisningen skal legges til rette.

Algoritmisk tankegang innebærer å bryte ned store, komplekse problemer til mindre, mer håndterlige delproblemer. Det inkluderer å organisere og analysere data på en logisk måte og å lage fremgangsmåter (algoritmer) for å bruke datamaskiner til å løse komplekse problemer. Det handler også om å lage abstraksjoner og modeller av den virkelige verden og å generalisere løsninger slik at de kan anvendes til å løse liknende problemer. Algoritmisk tankegang er vanligvis knyttet til programmering, men kan også brukes som metode i opplæringen.

Opplæringsmodell vi bruker bygger på den algoritmiske tankegangen. Hvert kurs deles opp i deler som igjen deles opp i mindre enheter. Hver liten enhet er sammensatt av mange ulike emner. I vårt digitale didaktiske design er hver lille opplæringsenhet sammensatt av tre komponenter. For det første bringer vi inn ny kunnskap. For det andre lager vi rom for refleksjon. For det tredje stiller vi spørsmål, slik at den som følger kurset må ta stilling til den nye kunnskapen. Dette digitale designet skaper en aktiv interaksjon mellom student, læringsplattform og innhold.

Algoritmisk tankegang

Algoritmisk tankegang innebærer å bryte ned store, komplekse problemer til mindre, mer håndterlige delproblemer. Det inkluderer å organisere og analysere data på en logisk måte og å lage fremgangsmåter (algoritmer) for å bruke datamaskiner til å løse komplekse problemer. Det handler også om å lage abstraksjoner og modeller av den virkelige verden og å generalisere løsninger slik at de kan anvendes til å løse liknende problemer. Algoritmisk tankegang er vanligvis knyttet til programmering, men kan også brukes som metode i opplæringen.

Opplæringsmodell Lucubrate bruker bygger på den algoritmiske tankegangen. Hvert kurs deles opp i deler som igjen deles opp i mindre enheter. Hver liten enhet er sammensatt av mange ulike emner. I det digitale didaktiske design er hver lille opplæringsenhet sammensatt av tre komponenter. For det første bringes det inn ny kunnskap. For det andre lages det rom for refleksjon. For det tredje stilles spørsmål, slik at den som følger kurset må ta stilling til den nye kunnskapen. Dette digitale designet skaper en aktiv interaksjon mellom student, læringsplattform og innhold.

Det digitale didaktiske design hvor hver lille opplæringsenhet er sammensatt av tre komponenter:

  • ny kunnskap
  • refleksjon
  • spørsmål

Eksempel

Et eksempel som kombinerer digitalt didaktisk design, algoritmisk tankegang og gamifisering.

Flere eksempler

Instruktørkurs e-læring

Hva gjør kommunen?