Arrangementer

Bruk cpv koder ved anskaffelser

Digitalt møtested

CPV-koder brukes for å systematisere og avgrense søket i offentlige anskaffelser for virksomheter som kan virksomheten de varene eller tjenestene som skal kjøpes inn.

Kurs om Offentlige Anskaffelser på Fornebu

Fornebu Martin Linges vei 2, Fornebu

Maksimalt 25 deltakere for hvert kurs. Kurset tar for seg lovverk og praktisk håndtering av offentlige anskaffelser.

Kurs om Offentlige Anskaffelser på Fornebu

Fornebu Martin Linges vei 2, Fornebu

Maksimalt 25 deltakere for hvert kurs. Kurset tar for seg lovverk og praktisk håndtering av offentlige anskaffelser.