Arrangementer

Avvisning av tilbud ved offentlige anskaffelser

Digitalt møtested

Som oppdragsgiver plikter du å avvise tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Dette vil typisk være avvik fra kravspesifikasjonen eller kontraktsvilkårene.