Forhåndsbestille plass på kurs om offentlige anskaffelser på Scandic Fornebu

Skaff deg plass på kurs. Deltakerne som kommer først på listen, får førsterett til plassen om det melder seg flere enn 25 deltakere.  

Det er mulig å forhåndsbestille plass på ett eller flere av kursene. Forhåndsbestillingen er ikke bindende. Før påmeldingen åpner, sender vi en direkte henvendelse til alle som har forhåndsbestilt. I denne henvendelsen ber vi om en bekreftelse om en fortsatt ønsker å delta på kurset. Om du da ønsker å delta, kan du registrere deg. Denne registreringen blir da en bindende påmelding.   

Kurs om offentlige anskaffelser

Vi har hatt stopp i all kursvirksomhet, unntatt webinar/nettkurs, de siste månedene (se nettkurs her). Det er fortsatt usikkert om folk ønske å dra på samlinger og kurs, men vi velger å gjøre noen forsøk med å sette opp korte dagskurs. Kursene starter kl 9.00 og skal være ferdig kl 15.00. Det er lagt inn lunsjpause og kaffepauser. Det blir plass til maksimum 25 deltakere for hvert kurs. Endelige detaljer blir langt ut i forbindelse med åpning av påmelding. Vi har foreløpig satt opp følgende datoer (klikk på dato for å se mer om det enkelte kurs):

Vi gleder oss til å komme i gang. Vi gleder oss til å kunne bidra med nyttig kompetanse på et komplisert og mangfoldig område.

Smittevernfaglig forsvarlig

Ved disse kursene forholder vi oss til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Endringer i denne forskriften kan føre til at vi må avlyse ett eller flere av de planlagte kursene. Per juli 2020 gjelder forskriften for kurslokalet vi skal bruke ved at de skal drive smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at de har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt og at servering av mat ikke skal skje som buffet.

De øverste på listen sikrer seg plass dersom vi kan avholde disse kursene.