Gode nettmøter som fungerer for alle

Nettmøter blir aldri det samme som et fysisk møte, spesielt når mer enn 4 personer deltar. Mange kommer med gode råd til hvordan nettmøtene skal fungere godt og bli gode opplevelser for de som deltar. 

Vi har satt sammen noen ideer som kan være nyttige for de nettmøtene du skal være med i.

Tips for nettmøter

Gode forberedelser danner grunnlaget

Møtetype og hvem? Nettmøter er det naturlige alternativet når avstander eller tidspunkt begrenser muligheten for å møtes fysisk. Nettmøter hvor det skal diskuteres fungerer best når antall deltakere er mindre enn 6-8 personer.

Nettmøter i for av informasjonsmøter eller foredrag, fungerer med ubegrenset antall deltakere  (webcast/webinair). I slike nettmøter kan en bruke chaten for å stille spørsmål eller komme med kommentarer.

Bruk ordstyrer som leder nettmøtet

Uten en som leder møtet, er veien til kaos kort. Denne personen leder møtet, og bestemmer hvem som skal snakke.

Bruk “mute-knappen” når andre snakker

Støy fra deg og det rommet du er i kan skape forstyrrende støy for andre møtedeltakere. Ved å trykke på “mute-knappen” (ikon med strek over mikrofonen) skrur du av lyden på din mikrofon. Det er bare å huske å skru på mikrofonen når du skal snakke igjen.

Ikke avbryt eller snakk i munnen på hverandre

Digitalt funker det svært dårlig når flere snakker på en gang. Vil du skyte inn noe? Rekk opp hånden slik ordstyrer ser at du vil gi en kommentar eller stille et spørsmål. Alternativ kan du skrive noe i kommentarfeltet/chatten.

Ta møtenotater

Det er nyttig å ta notater underveis i møtet. Det er bra både som et utgangspunkt for et referat, men også fint for å systematisere innspillene i diskusjonen.

Tips for videomøter

Anne Karin Nordskag i Krystallklart Budskap AS holdt nylig et webinar om videomøter. Webinaret gir flere gode tips.

Her finner du et relevant utdrag av webinaret om utfordringer med videomøte.

Start video