Gratiskurs

Gratiskurs

Her finner du alle gratiskursene vi tilbyr. For noen av gratiskursene må du ha registrert deg. Når du har fått registrert deg, er det bare å sette i gang med spennende ny kunnskap.

Kursene kan du ta når som helst og hvor som helst. 

Noen kurs gir deg et dokument (sertifikat) som du kan bruke som vedlegg for din egen CV. 

Dersom du tar og består kurset “Instruktørkurs e- læring”, kan du få sertifikat som gir deg adgang til å kunne lage dine egne kurs – og det er gratis så lenge kursene du lager er åpne for alle og at de ikke inneholder markedsføring.

Gratis

Arbeid med nettkurs

Dette kurset er en enkel innføring i det å lære, motivasjon for å lære på nett og bruk av denne læringsplattformen (LMS). Alle nettkursene bruker Lucubrate læringsplatform.
Gratis

Avansert begynner

Selv den flinkeste profesjonelle eksperten startet en gang som nybegynner og gått videre til avansert begynner. Dette kurset er et skritt på veien i en fasemodell for ferdighetstilegnelse.
Start gratis

Den store Kommunen 001

Kurset er en første start på spillet om den store kommunen. Det er en morsom måte å skaffe seg ny kunnskap. Kurset gir deg tre kommunepoeng.
Gratis

Hva den store kommunen gjør

Den store kommunen har ansvar for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem.
Gratis

Instruktørkurs e-læring

Sertifiseringskurs for instruktører på Lucubrate plattformen. Hensikten med kurset er å få praktisk kunnskap som gjør det mulig å sette opp egne kurs.
Gratis

Lag dine egne gode nettkurs: Mikrokurs

Dette kurset om mikrokurs går gjennom struktur og innhold i et mikrokurs. Du kan gå gjennom hele kurset på under 12 minutter. Kurset har tre leksjoner, tre emne per leksjon, tre spørsmål etter at du har gått gjennom kurset.
Gratis

Læringssirkelen for læring i arbeidslivet

Oppnå best mulig service eller et best mulig produkt gjennom en kombinasjon av opplæring og praksis. Læringssirkelen er et verktøy som kan brukes for å hjelpe med å identifisere og prioritere læringsressurser,
Gratis kurs

Offentlige anskaffelser, Grunnkurs

Kurset om offentlige anskaffelser består ni enkeltkurs. Grunnkurset gir en kort innføring om offentlige anskaffelser.
Gratis

Offentlige anskaffelser, Innkjøp og terskelverdier

Dette korte kurset guider deg frem til den delen av forskriften som gjelder for de innkjøpene du planlegger.

Hva vet du om regler for offentlige anskaffelser?