Kurs

Utvikle ansatte gjennom læring på nett

Vi tilbyr nettkurs for utvikling av deg som ansatt. Nettkursene er digitalt støttet kurs, eLæring og micro-læring. Med enkel tilgang til opplæring, kan du lære mer. Du kan lære noe nytt eller du skape opplæringsmuligheter for andre.

Her presenterer vi både gratiskurs og betalingskurs. Disse nettkursene kan gjennomføres hvor som helst og når som helst og du kan bruke så lang eller kort tid du ønsker. Etter endt kurs får du dokumentasjon på at du har gjennomført og bestått kurset. Du finner mer om nettkurs og andre kurs i nettbutikken.

Mer informasjon

Klage på avgjørelsen

For anskaffelser det konkrete prosedyrer som må følges, som for eksempel karensperiode og klageadgang. Hva det klages på? Dette kurset går gjennom karensperiode og hva en leverandør kan klage på.

Tildelingskriterier ved offentlige anskaffelser

Gratis

Arbeid med nettkurs

Dette kurset er en enkel innføring i det å lære, motivasjon for å lære på nett og bruk av denne læringsplattformen (LMS). Alle nettkursene bruker Lucubrate læringsplatform.
Gratis

Avansert begynner

Selv den flinkeste profesjonelle eksperten startet en gang som nybegynner og gått videre til avansert begynner. Dette kurset er et skritt på veien i en fasemodell for ferdighetstilegnelse.
kr 155

Taushet og fri flyt av informasjon

Taushetsplikt omfatter gjerne opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse eller kommersielle opplysninger og informasjon som kan være til skade.
Gratis

Læringssirkelen for læring i arbeidslivet

Oppnå best mulig service eller et best mulig produkt gjennom en kombinasjon av opplæring og praksis. Læringssirkelen er et verktøy som kan brukes for å hjelpe med å identifisere og prioritere læringsressurser,
Gratis

Hva den store kommunen gjør

Den store kommunen har ansvar for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem.
kr 62

Personvern

Som enkeltmenneske har du rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra kommunen eller andre mennesker.
Start gratis

Den store Kommunen 001

Kurset er en første start på spillet om den store kommunen. Det er en morsom måte å skaffe seg ny kunnskap. Kurset gir deg tre kommunepoeng.
kr 950,00

Offentlig anskaffelse, Modul 4, Planlegging

Dette er fjerde modul om offentlige anskaffelser. Kurset går på planer og hvordan offentlige innkjøp kan planlegges på en strategisk måte.
Gratis

Offentlige anskaffelser, Innkjøp og terskelverdier

Dette korte kurset guider deg frem til den delen av forskriften som gjelder for de innkjøpene du planlegger.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 3, Bærekraft og samfunnsansvar

Kurset er tredje modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om hvordan offentlige innkjøp kan sikre bærekraft og være samfunnsansvarlige.
kr1650

Offentlig anskaffelse, Modul 2, Regelverk

Kurset er andre modul om offentlige anskaffelser. Hensikten med kurset er å få kunnskap om lover og forskrifter som regulerer offentlige innkjøp.
Gratis

Lag dine egne gode nettkurs: Mikrokurs

Dette kurset om mikrokurs går gjennom struktur og innhold i et mikrokurs. Du kan gå gjennom hele kurset på under 12 minutter. Kurset har tre leksjoner, tre emne per leksjon, tre spørsmål etter at du har gått gjennom kurset.
Gratis

Instruktørkurs e-læring

Sertifiseringskurs for instruktører på Lucubrate plattformen. Hensikten med kurset er å få praktisk kunnskap som gjør det mulig å sette opp egne kurs.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 8, Systemrevisjon

Kurset er åttende modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om systemrevisjon som kan bidra til å sikre god kvalitet for anskaffelsen.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 7, Kvalitetssystem

Kurset er syvende modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om kvalitetssystem som kan bidra til å sikre god kvalitet for anskaffelsen.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 6, Kontraktsoppfølging

Kurset er sjette modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om hvordan du kan følge opp avtaler og kontrakter etter du har gjort et innkjøp.
« » page 1 / 2