På alle arbeidsplasser står vi overfor samme utfordring: hvordan skal vi oppnå mer med mindre. Tid og penger er begrensede ressurser, men samtidig trenger vi utvikling, ny kunnskap og å ta i bruk den nye kunnskapen. 

Hovedutfordringen er å gi best mulig service eller et best mulig produkt. Dette kan vi oppnå gjennom en kombinasjon av opplæring og praksis. En måte å sikre at vi får en effektiv læring, er å definere og beskrive læringsmålene klart og tydelig. Videre må de være målbare på en slik måte at en vet når læringsmålet er nådd. I tillegg bør opplæringen oppleves som nyttig og positiv.

Læringssirkelen er et verktøy som kan brukes for å hjelpe med å identifisere og prioritere læringsressurser, slik at du kan fokusere på spesifikke områder som må forbedres. 

Læringssirkel

(Ønsker du noe mer tid til å lese teksten, kan du stoppe bildefremvisningen med å holde musepekeren over bildet)

Fem steg i læringssirkelen

  • Kunnskap
  • Teste
  • Refleksjon
  • Gruppe
  • Praksis

Dette er en kontinuerlig sirkel som aldri starter og som aldri stopper. Vi er inne på hvert av de ulike stegene hele tiden i de ulike situasjonene vi befinner oss i både i arbeid og fritid. Ved å bruke sirkelen systematisk for bestemte lærngsmål, er det mulig å finne om læringsmålet er nådd. 

Læringssirkelen brukes systematisk på dette nettstedet. 

Du kan teste deg selv (quiz) om du har fått med deg innholdet i læringssirkelsen eller du kan gå til andre sider på dette nettstedet.