Utmerkelser og bonuspoeng

Hva gir utmerkelser?

Du får utmerkelser for ulike aktiviteter på Lucubrate Utdanning. Her kan du se hva som gir deg poeng.

Utmerkelse er noe som blir gitt til en person for å anerkjenne en handling innen et felt eller anerkjenne hva som er gjort.

Aktivitetspoeng

Du får ett aktivitetspoeng ved å registrere deg. Deretter får du syv aktivitetspoeng hver gang du logger deg inn på kurssiden. 

Kunnskapspoeng

Du får tre kunnskapspoeng for å gjøre ferdig en leksjon, for å gjennomføre å beststå en test og for å gjennomføre og bestå et kurs.

Nivå

Nivå oppstart

Dette er oppstartsnivået. Fra dette nivået kan du arbeide deg videre fra nivå til nivå

Nivå 1

Du oppnår det første nivået etter at du har registrert deg på Lucubrate nettside.

Nivå 2

Dette nivået viser aktivitet på nettstedet.

Nivå 3

Dette nivået når du etter at du har startet på et nettkurs

Nivå 4

Dette nivået oppnår du om det er aktiv med ett eller flere kurs

Nivå 5

Dette nivået er for dem som har høy aktivitet og gjennomfører kurs

Nivå 6

Gjennomfører flere kurs og høy aktivitet

Posisjon

Start

Dette er startposisjonen

Novise

En novise er en mann eller kvinne som gjennomgår prøvetid. Ordet brukes også i betydningen nybegynner.

I den store kommunen kan du arbeide deg fra novise posisjon til posisjonen som profesjonell ekspert. Når du har nådd denne posisjonen får du et passord som du trenger for å komme videre. Du kan bli novise enten ved å klare 2 Requirements (du kan klikke på for å finne de) eller bruke oppsparte aktivitetspoeng.

Avansert begynner

Den avanserte begynner har noe erfaring og øvelse og kan kombinere ny kunnskap med tidligere kunnskap.

Du kan bli avansert begynner enten ved å klare alle "Requirements" eller bruke oppsparte aktivitetspoeng. Du får da et passord som du trenger for å komme videre.