Nidecon kurs

Kurs: Offentlige Anskaffelser

Kurset om offentlige anskaffelser er bygd opp i flere moduler. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Det er mulig å ta alle modulene i kursserien og avslutte med kartleggingstesten. Alternativt kan en gjennomgå den eller de modulene en finner mest nyttig i det arbeidet en holder på med. 

For gratiskursene er det tilstrekkelig å registrere seg for å kunne gjennomføre kurset.

For betalingskursene kan du enten betale ved hjelp av Kredittkort eller PayPal, eller du kan bestille kurs og få tilsendt faktura. (Alle prisene er oppgitt med MVA.) 

Kursene er utarbeidet av NIDECON

Mer informasjon

Klage på avgjørelsen

For anskaffelser det konkrete prosedyrer som må følges, som for eksempel karensperiode og klageadgang. Hva det klages på? Dette kurset går gjennom karensperiode og hva en leverandør kan klage på.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 1, Introduksjon

Kurset er første modul om offentlige anskaffelser. Hensikten med kurset er å få kunnskap om hvordan offentlige innkjøp skal sikre at pengene utnyttes best mulig.
kr1650

Offentlig anskaffelse, Modul 2, Regelverk

Kurset er andre modul om offentlige anskaffelser. Hensikten med kurset er å få kunnskap om lover og forskrifter som regulerer offentlige innkjøp.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 3, Bærekraft og samfunnsansvar

Kurset er tredje modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om hvordan offentlige innkjøp kan sikre bærekraft og være samfunnsansvarlige.
kr 950,00

Offentlig anskaffelse, Modul 4, Planlegging

Dette er fjerde modul om offentlige anskaffelser. Kurset går på planer og hvordan offentlige innkjøp kan planlegges på en strategisk måte.
kr1250

Offentlig anskaffelse, Modul 5, Konkurransegjennomføring

Kurset er femte modul om offentlige anskaffelser. Det handler om henvendelsen til markedet, utlysning av konkurransen, valg av tilbyder og det å sette opp avtale.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 6, Kontraktsoppfølging

Kurset er sjette modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om hvordan du kan følge opp avtaler og kontrakter etter du har gjort et innkjøp.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 7, Kvalitetssystem

Kurset er syvende modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om kvalitetssystem som kan bidra til å sikre god kvalitet for anskaffelsen.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 8, Systemrevisjon

Kurset er åttende modul om offentlige anskaffelser. Kurset gir kunnskap om systemrevisjon som kan bidra til å sikre god kvalitet for anskaffelsen.
Mer informasjon

Offentlig anskaffelse, Modul 9, Kartleggingstest

Niende modul i kurset om offentlige anskaffelser. Denne modulen er en kartleggingstest. Den gir deg et bilde av din kompetanse om offentlige anskaffelser.
Gratis kurs

Offentlige anskaffelser, Grunnkurs

Kurset om offentlige anskaffelser består ni enkeltkurs. Grunnkurset gir en kort innføring om offentlige anskaffelser.
Gratis

Offentlige anskaffelser, Innkjøp og terskelverdier

Dette korte kurset guider deg frem til den delen av forskriften som gjelder for de innkjøpene du planlegger.

Kursene kan kjøpes ved at du betaler med kredittkort eller PayPal. Dersom du heller ønsker å få tilsendt faktura, kan du bestille kursene ved hjelp av vårt bestillingsskjema. Fyll inn feltene i bestillingsskjemaet. Du får tilgang til kursene straks vi har registrert bestillingen. Vi sender faktura til den adressen du oppgir i bestillingsskjemaet.