Konkurransegrunnlag er anskaffelsesdokumenter

Konkurransegrunnlaget skal spesifisere hva som skal kjøpes og det skal beskrive vilkårene for konkurransen på en slik måte at mange blir interessert og kan levere inn sine beste løsningsforslag på behovene som dere har.

Video om konkurransegrunnlaget

Videoen går gjennom tre punkter knyttet til konkurransegrunnlag ved offentlige anskaffelser:

 • Generelt om konkurransegrunnlaget
 • Hva et konkurransegrunnlag skal inneholde
 • Tildelingskriterier

Videoen ble produsert som innledning til Zoomtreffet mandag 31.8.20. 

Hva er konkurransegrunnlag?

Konkurransegrunnlag er beskrivelsen av hvilket formål som skal dekkes og hvilken ytelse det ønskes at leverandørene gir tilbud på.

Konkurransegrunnlag er dokumenter som oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen.

Innhold i et konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget skal fortelle

 • hvilken ytelse det ønskes tilbud på
 • hvilket formål
 • hvilke resultater som ønskes oppnådd

Konkurransegrunnlaget skal fortelle

 • hvilke kvalifikasjonskrav som er viktige (krav til leverandørens egnethet)
 • hvordan tilbudene vil bli evaluert (tildelingskriterier)

Konkurransegrunnlaget skal gi opplysninger om hvordan det skal anskaffes (rammeavtale, delkontrakter mm)

Konkurransegrunnlaget skal videre fortelle

 • hvilke regler som gjelder for gjennomføringen av konkurransen
 • hvordan tilbudene skal utformes,
 • om frister
 • om krav til alternative tilbud
 • om krav til eventuelle underentrepriser mm

Videre skal konkurransegrunnlaget fortelle om kontraktsvilkår