Miljøbestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser

Bærekraft og miljø er sentrale og tidsaktuelle hensyn. Dette var tema for Zoomtreffet 17.8.20. 

Miljø har stadig fått større betydning innen offentlige anskaffelser. Etter anskaffelsesregelverket skal innkjøp gjennomføres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. 

Videopresentasjonen under er innledningen som ble brukt under Zoomtreffet.