Web-møter om offentlige anskaffelser med nyttige tema

Du kan delta i ukentlige møter online (web-møter) om offentlige anskaffelser. De kalles Zoom-treff fordi vi bruker Zoom som møteplattform.

Zoom-treff hver mandag

Zoomtreff er enkelt digitalt møteformat med 20 minutters varighet:

  • digitalt,
  • kortvarig,
  • starter til avtalt klokkeslett,
  • ønske velkommen og presentasjon av innleder (2 min)
  • presentasjon av et tema, enten som en ferdigprodusert video eller live presentasjon (5 min),
  • samtale, spørsmål og svar (13 min)
  • avsluttes senest etter 20 min.

Vi holder Zoom-møterommet åpent 10 minutter før start og stenger zoom-møterommet 10 etter at programmet er over. Vi anbefaler at du logger deg inn i møterommet i god tid før møtestart for å sikre at du har forbindelsen på plass til vi starter.