Store kontrakter i offentlige anskaffelser

Når de store kontraktene deles opp i mindre del-kontrakter, blir anskaffelsene bedre tilpasset mindre leverandørers kapasitet, fagområde og geografiske plassering. Dette kan bidra til å fremme små bedrifter, bedre konkurransen og gi økt innovasjon.

Rapport om store offentlige anskaffelser

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Dagens anskaffelsesregler sier at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter, eller begrunne hvorfor dette ikke gjøres, det såkalte del opp eller begrunn-prinsippet.

En ny rapport viser at mange oppdragsgivere kjenner til og følger denne bestemmelsen, men ikke alle. Resultatet kan bli dårligere konkurranse, for eksempel ved at små bedrifter utelukkes fra markedet. Den nye utredningen har særlig vurdert virkningen av store offentlige kontrakter i markedene for hotell, anlegg og storhusholdning.

Rapportens hovedkonklusjoner

I markedet for mat og drikke til storhusholdning bør oppdragsgivere avveie kostnadsfordelene
store kontrakter gir, mot de positive konkurransevirkningene oppdeling gir. I hotellanskaffelser
vil oppdeling per lokasjon normalt gi både lavere kostnader og bedre konkurranse. I anleggsmarkedet vil egnet kontraktsstørrelse i stor grad variere mellom ulike prosjekter.

Del opp eller begrunn-prinsippet sier at offentlige oppdragsgivere skal dele opp anskaffelser i
delkontrakter, eller begrunne hvorfor de velger ikke å dele opp. En begrensning ved prinsippet
er at kontraktsstørrelse også påvirkes av forhold utover kontraktsoppdeling. Mange oppdragsgivere kjenner og følger prinsippet, men ikke alle.