Taushet eller fri flyt av informasjon

De vanlige former for taushetsplikt omfatter gjerne opplysninger som på en eller annen måte hører privatlivet til. Det kan være som opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse eller det kan være kommersielle opplysninger og informasjon.

Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding.

Den korte videoen under (1 minutt) tar deg med inn i noen tanker rundt dette med å fortelle og det å la være å fortelle.